AVIX Resource Balance

AVIX Suite modul

Efektivní optimalizace výroby

V modulu AVIX Resource Balance jsou jednotlivé pracovní úkony vybalancovány mezi různými pracovnimi stanicemi a take interně mezi operátory.

Modul AVIX Resource Balance zvládá více operátorů najednou a lze ho také použít k analýze pracovišť se závislostí člověka a stroje.

AVIX vizualizuje (graficky a číselně) ztráty způsobené nevyváženým vybalancováním procesů.
Finálním výstupem je pak rebalancovaná linka se sníženým množstvím ztrát a možnost vytisknout si aktualizovanou pracovní instrukci.

Kontaktujte nás pro online demonstraci

Pracujte se správnými daty

Modul AVIX Resource Balance využívá analýzu vytvořenou v modulu AVIX Method. Výrobní linky lze simulovat se všemi možnými daty tak, aby se daly balancovat rychlým a snadným způsobem. Díky vzájemnému propojení jsou data aktualizována ve všech AVIX modulech v reálném čase - tím pádem budete mít vždy aktuální data pro efektivní analýzu.

Chytrá práce s variantami produktů

Společnosti bez velkého množství variant výrobků jsou vzácné! Použitím modulu AVIX Resource Balance můžete pro práci s vícero variantami používat logická pravidla. Díky tomu snadno uvidíte, jak různé produktové varianty ovlivní pracovní zátěž na jednotlivých pracovištích v kompletním výrobním procesu. Také snadno (vizuálně) zjistíte, jak rozdílný výrobní mix ovlivňuje vybalancování vašich linek.

Maximální kontrola ve vašich rukách

Během používání modulu AVIX Resource Balance budete mít plnou kontrolu nad jednotlivými pracovními úkony, součástkami a nástroji. Jakmile přesunete pracovní úkon na jinou stanici, zároveň se přesunou všechna související data, která byla s úkonem spojená. Po vytvoření nového vybalancování linky jsou informace o vykonávaných úkonech, pracovních instrukcích a použitých součástkách a nástrojích aktualizována pro všechna zasažená pracoviště.

Oblasti využití

  • Vytváření standardizovaných pracovních instrukcí
  • Práce s několika variantami najednou
  • Zobrazení vlivu výrobního plánu na vybalancování linky
  • Identifikace a redukce ztrát způsobených špatným vybalancováním
  • Zvýšení výkonu linky optimalizací procesního toku
  • Simulace budoucího vybalancování během projektování nových výrobních linek
  • Plánování výroby pro nový produkt nebo jeho variantu
  • Vylepšení layoutu existujících linek
UPRAVTE SI A ROZŠIŘTE AVIX RESOURCE BALANCE MODUL TĚMITO PODMODULY
Execution optimizer

Pomáhá zvýšit výkony výrobních linek a optimalizuje plán a výrobní program.

AviX Execution Optimizer
Down stream connector

Umožňuje posílat data z AVIXu do jiných výrobních systémů, např. ERP nebo MES, atd.

AviX Connector
Production planner

Naměřené standardní časy lze využít pro zlepšení práce, kapacitní kalkulace a jako základ pro rozhodování.

Shop floor viewer

Umožňuje digitální zobrazení pracovní instrukce prostřednictvím webového prohlížeče. Pomocí AVIXu můžete vytvořit nová data, nebo použít ty existující.

AviX Shop Floor Viewer

Obrázky z modulu AVIX Resource Balance

Balancování pomocí "drag’n drop" umožnuje uživateli sledovat vylepšení balancu linky už během přesouvání jednotlivých pracovních úkonů (nebo jejich skupin). Po každém kroku uvidíte, jak jste ovlivnili produktivitu a efektivitu vaší výrobní linky.

Modul AVIX Resource Balance je připraven sloužit jako komunikační nástroj. Kombinace zpracování v reálném čase, grafiky a definovaných barev dělá tento modul ideálním nástrojem pro vizuální zobrazení různých balancovacích scénářů.

KONTAKTUJTE NÁS PRO ONLINE DEMONSTRACI
Listening Image

Chcete se o AVIXu dozvědět více?

Neváhejte nás kontaktovat! Pošlete zprávu a my odpovíme během 24 hodin.

AVIX Square Inv LOGO
(mandatory)
(mandatory)


Poznámka: Někdy je naše odpověď považována za nevyžádanou poštu. Pokud jste nedostali žádnou odpověď, zkontrolujte prosím složku SPAM. Můžete také zadat své telefonní číslo, abyste měli jistotu, že vás můžeme kontaktovat.